ชื่อผู้ใช้::
 
รหัสผ่าน ::
 


หมายเหตุ ระบบบริหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้กับ browser Internet Explorer
กรณีไม่สามารถใช้งานได้กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร 02 232 1035